Press "Enter" to skip to content

Posts published in “snss”

บริการด้านอาหาร: สลัดโรลปูอัด เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับโรคภูมิแพ้

admin 0

บริการด้านอาหาร: สลัดโรลปูอัด เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับโรคภูมิแพ้ อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยให้ภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้น ปัจจุบันอาการภูมิแพ้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมาก เนื่องจากว่า การรับประทานอาหารและการใช้ยาตั้งแต่เด็กนั้นเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ เกิดจากกรรมพันธุ์ พฤติกรรม หรือการปฏิบัติตน เหตุผลทั้งหลายเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้

5 เคสที่ไม่ต้องขออนุญาต ถ้าคิดจะต่อเติม ซ่อมบำรุง บ้าน

admin 0

5 เคสที่ไม่ต้องขออนุญาต ถ้าคิดจะต่อเติม ซ่อมบำรุง บ้าน กว่า 80% ของบ้าน และทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพฯ ต้องผ่านการต่อเติมบ้านเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น และส่วนใหญ่จะไม่ได้ผ่านการขออนุญาตซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร แต่มีอยู่ 5 กรณีที่ไม่ต้องขออนุญาตและไม่ผิดกฎหมาย