Press "Enter" to skip to content

การสร้างโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกแบบนิ่มและยืดหยุ่น

admin 0

การสร้างโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกแบบนิ่มและยืดหยุ่นที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากความร้อนในร่างกาย ความก้าวหน้าครั้งนี้ได้รับการเปิดใช้งานโดยวัสดุคอมโพสิตใหม่ที่อาจมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเสื้อผ้าอัจฉริยะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สวมใส่ได้และผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์วัสดุผสมอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษไม่เพียง แต่จะนิ่มและยืดหยุ่นเท่านั้น

แต่ยังมีการนำไฟฟ้าสูงและคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกที่ดี ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่สวมใส่ได้หลายอย่างให้คุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกยางให้ความยืดหยุ่นและของเหลวไอออนิกทำให้ความนุ่มนวลโพลีเมอร์นำไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปและถูกนำไปใช้ในการใช้งานหลายอย่างไม่น้อยกว่าเนื่องจากคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกที่ดี แต่ฟิล์มโพลีเมอร์ชนิดหนานั้นแข็งเกินไปและเปราะเกินกว่าที่จะนำมารวมเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่